ÆNDRING AF ARKIVLOVEN SKABER ENDNU STØRRE ÅBENHED

Kulturministeren fremsætter i morgen et lovforslag om en ændring af arkivloven. Lovforslaget vil indebære en større åbenhed for borgerne på en række punkter og lette den administrative behandling af sager om adgang til arkivmateriale.

Lovforslaget indebærer, at de særlige lange frister for tilgængelighed i sager inden for strafferetsplejen og sager vedrørende statistisk grund­materiale afskaffes, så arkivmaterialet fremover er tilgængeligt efter 20 år. Tidligere var fristen 75 år for straffesager og 50 år for sager vedrørende statistisk grundmateriale. For sager inden strafferetsplejen vil det dog være sådan, at den afleverende myndighed (Justitsministeriet) i ganske særlige tilfælde kan afslå adgang til arkivmaterialet. Det kan blandt andet ske, hvis der er et særligt hensyn til vidner og forurettede.
 
Lovforslaget er et resultat af den lovovervågning, som blev besluttet i forbindelse med den seneste store ændring af arkivloven. Lovovervågningen er gennemført i løbet af 2006 og viser, at den gældende arkivlov stort set opfattes som velfungerende. På enkelte punkter har der dog vist sig et ønske om endnu større åbenhed for borgerne og hurtigere sagsbehandlingstider.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er glad for at fremsætte dette lovforslag, der skaber endnu mere åbenhed i de danske arkiver. Det er en målsætning for regeringen at sikre så fri adgang til vores historie – også den nære historie – som muligt. Dette lovforslag sikrer større åbenhed i sager vedrørende strafferetsplejen og i sager om adgang til statistisk grund­materiale.  For den type sager gælder som udgangspunkt nu den almindelige frist på 20 år. Jeg er desuden også yderst tilfreds med, at arkivloven alt overvejende opfattes som velfungerende.”
 
Lovforslaget behandles i Folketinget  første gang den 23. marts 2007.
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf. 33 92 35 25 eller mobil 24 69 64 26