Aftale mellem Kina og Danmark om udveksling af kulturcentre

Kulturminister Marianne Jelved og førstevicekulturminister Yang Zhijin har netop i dag indgået en aftale om etablering af et dansk kulturcenter i Beijing og et kinesisk kulturcenter i København.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med indgåelsen af denne aftale bekræfter vi hinanden i vores vilje til øget kulturudveksling. Kina er en vigtig inspirationskilde for Danmark, og samtidig oplever vi i disse år en stigende interesse for dansk kunst og kultur på det spændende kinesiske kulturmarked. Det er positivt, at Kina og Danmark med denne aftale kan slå dørene op for hinandens befolkninger og invitere til øget interkulturel dialog og forståelse.”

Aftalen

Med aftalen mellem kulturminister Marianne Jelved og den kinesiske førstevicekulturminister Yang Zhijin etableres Det Danske Kulturinstituts afdeling i Beijing som anerkendt kulturcenter. Samtidig vil den kinesiske regering slå dørene op for et kulturcenter i Danmark. Dagens underskrevne aftale er en udmøntning af et såkaldt Memorandum of Understanding, som blev indgået mellem den danske og kinesiske regering under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012.

Kulturcentrenes formål

Formålene med at indgå en aftale om oprettelse af kulturcentre er at fremme gensidig forståelse, kulturelt samarbejde og venskabelig udveksling mellem det danske og det kinesiske folk. Konkret vil centrene eksempelvis arrangere og invitere hinandens befolkninger til udstillinger, optrædener, seminarer, forelæsninger og filmvisninger mv. Det er ligeledes centrenes opgave at udbrede kendskabet til landenes historie, moderne kultur og sprog eksempelvis ved oprettelsen af biblioteker. For den almindelige borger – enten i Beijing eller i København – vil kulturcentrene således byde på rige muligheder for spændende kulturelle oplevelser.

Kina som fokusområde for kulturudveksling

Kina er et centralt geografisk fokusområde i regeringens handlingsplan for den internationale kulturudveksling. Den mangfoldige kinesiske kultur er en vigtig kilde til inspiration for det danske kulturliv. Samtidigt er det store kinesiske kulturmarked en åbenlyst attraktiv destination for udbredelsen af dansk kunst og kultur. Det må forventes, at et kinesisk kulturcenter i Danmark også kan åbne op for flere kinesiske turister, hvilket vil bidrage til at skabe vækst i Danmark.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16
Kulturattaché, Li Jinsheng, Embassy of the People’s Republic of China, mail: culture@chinaembassy.dk