AFTALE OM FUSION AF KONSERVATORIER, SKUESPILLERSKOLE, ARKITEKT- OG DESIGNSKOLE

Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

På baggrund af udvalgets anbefalinger har partierne bag flerårsaftalen (regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre ) nu besluttet, at der pr. 1. januar 2010 skal gennemføres fusioner af Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium, samt af Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater.
 
Aftalepartierne har endvidere drøftet en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Der er enighed blandt alle aftalepartierne om at samle de to institutioner på Holmen. Et flertal bestående af regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tilkendegiver endvidere, at de, når den nuværende aftale om Kulturuministeriets videregående uddannelser udløber med udgangen af 2010, ønsker at gennemføre en fusion af de to institutioner i 2011.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg glæder mig over, at der er enighed om at iværksætte fusioner på konservatorierne, som det er anbefalet i strukturudvalgets rapport. Målsætningen er at samle konservatoriernes kræfter om at skabe de bedst mulige videregående uddannelser på musikområde. Til gavn for de studerende og dansk kulturliv.
 
Jeg er samtidig glad for at konstatere, at der op til en ny aftaleperiode for Kulturministeriets videregående uddannelser tegner sig et bredt politisk flertal for at iværksætte en fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Derfor vil jeg nu igangsætte arbejdet med at forberede fusionen af de to institutioner i en samlet institution på Holmen.”
 
Læs aftaleteksten (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21