Aftale om Kunstrådet

Regeringen er med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance blevet enige om indholdet af en ny politisk aftale om Kunstrådet.

Lov om Kunstrådet indeholder en bestemmelse om, at loven skal tages op til revision i folketingsåret 2008-2009. Forud for denne revision bestilte Kulturministeriet en uvildig undersøgelse af Kunstrådets virke fra starten i 2003 indtil i dag, og på baggrund af undersøgelsen har de politiske partier nu konkluderet, at der kun er behov for mindre justeringer af loven.
 
Regeringen og de øvrige partier bag aftalen har således aftalt, at Kunstrådets repræsentantskabs opgave som udpegende organ skal tydeliggøres. Repræsentantskabet får, sammen med Statens Kunstfonds repræsentantskab, til opgave hvert år at arrangere et større seminar for kunstmiljøet bredt om forskellige aspekter af spørgsmålet om kunstens rolle i samfundet. Aftalen indeholder desuden en afskaffelse af karensreglerne for så vidt angår repræsentantskabet. Og fra næste Kunstråds periode udpeges én fælles formand for de to udvalg på billedkunstområdet. Endeligt ændres Kunstrådets navn til ”Statens Kunstråd”. 

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Jeg er meget glad for denne aftale, der har bred politisk opbakning. Vi er alle enige om, at det såkaldte tostrengede kunststøttesystem, som blev etableret med Lov om Kunstrådet fra 2003, fungerer godt og skal bevares. Jeg synes vi har god grund til at være tilfredse med og glade for Statens Kunstråd og for vores kunststøttesystem. Strukturen omkring Statens Kunstråd er hensigtsmæssig, og intentionerne bag loven er blevet indfriet.”
 
Hent aftaleteksten (pdf)

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet,  tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kulturordfører for Venstre, Troels Christensen, tlf.: 33 37 45 65
Kulturordfører for Socialdemokraterne, Mogens Jensen, tlf.: 33 37 40 61
Kulturordfører for Dansk Folkeparti, Karin Nødgaard, tlf.: 33 37 51 25
Kulturordfører for SF, Pernille Frahm, tlf.: 33 37 44 15
Kulturordfører for Konservative, Henriette Kjær, tlf.: 33 37 42 09
Kulturordfører for Radikale Venstre, Johs. Poulsen, tlf.: 33 37 47 13
Kulturordfører for Enhedslisten, Per Clausen, tlf.: 33 37 50 08
Kulturordfører for Ny Alliance, Anders Samuelsen, tlf.: 33 37 49 04