Aftale sikrer 72 mio. kr. til det lokale foreningsliv

Det lokale foreningsliv og de mange danskere, der er en del af foreningslivet, får bedre vilkår i fremtiden. En ny politisk aftale om spillehalsmidlerne tilgodeser almennyttige foreninger inden for bl.a. idrætslivet over hele landet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det her er en rigtig god dag. Først og fremmest for en masse foreninger rundt om i landet. De sikres i fremtiden endnu bedre forhold. Den nye aftale er et vigtigt biddrag til regeringens ambition om, at flere danskere skal være idrætsaktive og engagere sig i foreningslivet.

Det lokale foreningsliv er en hjørnesten i vores samfund, og civilsamfundets, og danskernes engagement er helt enestående, når vi ser på andre lande rundt om i verden. De lokale foreninger gør et kæmpe arbejde for kultur-, idræts- og fritidslivet i Danmark og derfor er det enormt positivt, at det er lykkedes at blive enige om at sikre over 70 mio. kr. årligt til det lokale foreningsliv og det lokale engagement.” 

Baggrund om spillehalsmidlerne

Det er en politisk aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF, der sikrer en ny og permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål på 72 mio. kr. årligt. Ordningen gør det muligt for almennyttige foreninger at søge om penge til særligt lokale formål via deres hovedorganisationer.

Konkret vil der blive etableret 8 puljer, som administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Friluftsrådet, Danske Handicap Organisationer og ISOBRO, som står for at udmønte pengene. 

Aftalen ligger i tråd med regeringsgrundlaget, som ligger vægt på, at der skal være gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, ligesom regeringen støtter op om DIF’s og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 50 % af danskerne skal være medlem af en idrætsforening og 75 % af befolkningen skal være idrætsaktivet i 2025.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: Tlf. 22 76 51 61