Alle partier bag nyt Kunstråd

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om en ny struktur for uddelingen af kunststøtte og etableringen af et nyt Kunstråd i stedet for en række af de eksisterende råd, nævn og centre på området.

 

Dermed er der bred enighed om en historisk omlægning af kunststøtteområdet. Det sker ved at sammenlægge i alt 11 råd, nævn og centre til ét nyt Kunstråd med fire fagudvalg for de enkelte områder. Samtidig oprettes der en ny Kunststyrelse til at varetage de administrative opgaver og stå for det internationale kulturarbejde.

I aftalen bliver der lagt vægt på opretholdelsen af armslængdeprincippet, sådan at pengene til kunststøtte uddeles efter faglig vurdering i Kunstrådet og dets fagudvalg.

Det nye Kunstråd og den nye Kunststyrelse afløser og overtager opgaver fra følgen-de råd, nævn og centre:

     

  • Teaterrådet, Musikrådet, Litteraturrådet og Billedkunstrådet
  • Dansk Litteraturinformationscenter, Center for Dansk Billedkunst og Musikin-formationscentret
  • Internationalt Kultursekretariat og Internationalt Kulturråd
  • Kunstsekretariatet og Statens Kunstfonds sekretariat

Kunstrådet skal også varetage opgaver, der tidligere har hørt under Kulturministeriets Udviklingsfond og Kulturrådet for Børn. Det nye Kunstråd og Statens Kunstfond får fælles administration men hvert sit repræsentantskab.

Læs aftaleteksten

Yderligere oplysninger:

Mette Frederiksen (S) 2873 4969
Jytte Andersen (S) 4085 0045
Ole Sohn (SF) 4015 4285
Søren Søndergaard (Ø) 4045 3849
Louise Frevert (DF) 4089 2876
Ester Larsen (V) 2013 3947
Jann Sjursen (KRF) 4088 9292
Naser Khader (R) 2324 7688
Carina Christensen (K) 2346 6472
Brian Mikkelsen (K) 3392 3598