Alverdens lande forpligter sig til dopingbekæmpelse

Unesco i Paris har 120 lande i dag enstemmigt vedtaget en ny konvention om bekæmpelse af doping inden for idrætten.

Med konventionen forpligtes alle landene til at indføre og håndhæve regler om dopingkontrol og dopingbekæmpelse. De idrætsorganisationer, der ikke respekterer de internationale dopingregler, skal kunne fratages deres offentlige tilskud.

Kulturminister Brian Mikkelsen, der også er vicepræsident i verdensdopingagenturet WADA, udtaler:

"Unesco-konventionen giver fornyet styrke til den internationale kamp mod doping. Brug af doping af jo grundlæggende snyd, både over for tilskuerne og over for konkur-renterne. Med denne konvention forbedrer vi mulighederne for at skabe dopingfrie idrætskonkurrencer."
 
Unescos konvention imødekommer  et enormt behov for at fremme og kordinere det internationale samarbejde mellem regeringer over hele verden i kampen mod doping. Den forpligter regeringerne til at tage passende forholdsregler for at forebygge og bekæmpe doping, og den pålægger dem også inden for deres økonomiske formåen at fremme anti-doping forskning i samarbejde med idrætten og eventuelt andre relevante organisationer. Man kan sige, at konventionen er regeringernes svar på den internationale idrætsverdens implementering af WADAs Kodeks, som har været på plads i et stykke tid. Med konventionen blåstempler man WADA's antidopingregler, som allerede er underskrevet af idrætsorganisationerne i den olympiske bevægelse.
 
WADA er et partnerskab mellem idrætten og regeringerne.
 
Kulturministeriet regner med, at Danmark kan ratificere konventionen inden nytår. Dermed lever vi op til den såkaldte Copenhagen Declaration, der blev vedtaget i Løbenhavn i 2003, og hvorefter landene bør have ratificeret konventionen inden vinter-OL i Torino til februar. Danmark opfylder i forvejen konventionen gennem loven om fremme af dopingfri idræt, som Folketinget vedtog i december 2004. Alle danske idrætsorganisationer har anerkendt WADA's regler.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598