Ambitiøs kulturaftale indgået med fire østjyske kommuner

Kulturminister Uffe Elbæk og de fire østjyske kommuner i Kulturregion Østjysk Vækstbånd har underskrevet ny kulturaftale for 2012 - 2015. Kulturministeriet støtter tiltag i aftalen med i alt 7,4 mio. kr.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Kulturen skal for alvor sættes på dagsordenen, blandt andet fordi kultur kan være med til at få os til at tænke nyt. Den nye kulturaftale rummer inspirerende projekter, der giver mange mulighed for at bruge kulturen aktivt. Kulturregionen vil involvere de unge, udvikle byrummets potentialer og koble fortiden med nutiden på en sjov og inspirerende måde. Jeg glæder mig til se aftalens projekter folde sig ud.”

Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Kulturregion Østjysk Vækstbånd består af et samarbejde mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. I kraft af aftalen får børn, unge og voksne i de fire byer fra næste år en lang række nye kulturtilbud. Målet er at skabe levende byer, der summer af kulturel aktivitet og æstetiske oplevelser for alle i regionen, så mennesker inspireres af kunst og kultur, som de selv er med til at udvikle og præge.

Borgerne og gæster udefra skal i højere grad motiveres til kulturel udfoldelse og bevægelse og får mulighed for at tilegne sig viden om kulturen i området. Nogle af de kulturaktiviteter, som børn, unge og voksne kan engagere sig i fremover er f.eks. en skulpturfestival eller murmalerier udviklet af unge; dans og teater eller leg og bevægelse i kulturregionens bymidter.

Læs mere om de nye indsatsområder i kulturaftalen

Læs mere om kulturaftalen for Kulturregion Østjysk Vækstbånd og hent hele aftalen 

Yderligere oplysninger

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Projektleder Tone Lassen
Kulturregionens sekretariat, tlf.: 89 15 14 39