Ambitiøst it-projekt muliggør bl.a. tekstning af direkte tv for døve

Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, DR og TV 2 har tilsammen afsat 6 mio. kr. til udvikling af et softwareprogram, der kan omforme tale til skreven tekst.

Udviklingen af et dansk, såkaldt tale-til-tekst program vil have stor betydning for menneskers interaktion med it og blandt andet gøre det muligt at udvikle et system til samtidig tekstning af direkte tv-udsendelser. Dette er en vigtig sag for døve og hørehæmmede, der herved for første gang vil kunne følge direkte valgprogrammer og aktualitetsudsendelser uden at være afhængig af tekstede genudsendelser.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Det glæder mig, at vi nu ved en fælles indsats kan skabe en mærkbar forbedring af døves og hørehæmmedes adgang til public service-tv. Et dansk tale-til-tekst-program er første skridt til at realisere målsætningen i public service-kontrakterne med DR og TV 2 om fuld tekstning af mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage, og på sigt også fuld tekstning af direkte valgudsendelser. Vi ved fra andre lande, at systemet fungerer, men i Danmark mangler det sprogteknologiske fundament. Det rettes der nu op på."

Videnskabsminister Helge Sander udtaler:

"Et dansk tale-til tekst program har længe været efterspurgt af bl.a. handicaporganisationerne og vil givetvis også have spændende kommercielle udnyttelsesmuligheder. Det er glædeligt, at DR og TV2 er gået sammen med Kulturministeriet og Videnskabsministeriet om at løfte opgaven. Projektet vil samtidig give spændende nye muligheder i brugerfladen mellem it og brugerne, når tale automatisk kan omsættes til tekst."

Projektet iværksættes som et EU-udbud, der styres af en projektgruppe nedsat af de fire parter bag aftalen. Som projektleder er udpeget seniorkonsulent Jens Hvidberg fra IT-rådgivnings-virksomheden Devoteam - Fischer & Lorenz A/S. Udbudet, der i dag bekendtgøres i EF-Tidende, forventes at tage ca. 5 måneder frem til der indgås kontrakt med en leverandør af software-programmet. Det forventes, at det samlede projekt kan udføres inden for en tidsramme på 18 måneder.

Der er aftalt en finansieringsmodel, hvorefter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling bidrager med 3 mio. kr., Kulturministeriet med 1,5 mio. kr. og DR og TV 2 med henholdsvis 1,0 og 0,5 mio. kr. Finansieringen af Kulturministeriets andel forudsætter tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 3392 3518
Direktør Marianne Rønnebæk, Videnskabsministeriet, tlf. 3392 9937
Projektleder Jens Hvidberg, tlf. 4011 2011