Amtslige ikke-lovbestemte kulturtilskud ud til kommunerne

Kulturministeriet har indgået en fælles forståelse med Kommunernes Landsforening om, at hovedparten af amternes ikke-lovbestemte tilskud til kultur skal administreres af kommunerne allerede fra 1. januar 2007.

Amterne har i dag, som følge af kommunalfuldmagten, mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, som ikke er beskrevet i lovgivningen, og det er der mange amter, der har benyttet sig af. Det kan for eksempel være tilskud til ikke-statsanerkendte museer, tilskud til kulturcentre og udstillingssteder, idrætsfaciliteter eller lignende.

For at sikre disse tilskud, er det som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om strukturreformen oprindelig besluttet, at de faste tilskud af denne type i en fireårig periode overgår til staten, hvorefter det bliver kommunernes opgave at vurdere og videreføre aktiviteterne. Kulturministeriet er på den baggrund blevet enige med KL om en model, så kommunerne får hovedansvaret for administrationen af tilskuddene også i den 4-årige overgangsperiode.

Kulturministeriet er i gang med sammen med amterne at kortlægge disse faste tilskud og forventer, at der i løbet af sommeren 2006 – når de seneste regnskabstal fra amterne foreligger - vil ske en endelig fastlæggelse af, hvilke amtslige tilskud til kulturformål som vil indgå i den fire-årige overgangsordning.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er glædeligt, at det er lykkedes at finde en smidig model sammen med KL, så vi i den kommende 4-årige overgangsordning sikrer en videreførsel af disse tilskud og at dette sker via kommunerne, der alligevel på sigt skal varetage opgaven.”Læs mere under temaet Kommunalreform på kulturområdet

Yderligere oplysninger

Kontorchef Per Voetmann, tlf: 33 92 83 32
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598