Analyse af kønsfordelingen i idrætten

Kulturminister Brian Mikkelsen har fået udarbejdet en kortlægning af kvinders og mænds deltagelse og repræsentation i idrættens besluttende organer.

Det sker som et led i regeringens politik om at styrke indsatsen for kønnenes ligestilling. Institut for Idræt i København har kortlagt kønsfordelingen i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og Team Danmark.
 
Rapporten viser bl.a., at kvinderne er ekstremt underrepræsenterede i organisationernes hovedbestyrelser, set i forhold til deres medlemsandel. Kvinder udgør 13 % af hovedbestyrelsesmedlemmerne, hvilket skal sammenlignes med, at 41 % af idrætsforbundenes medlemmer er kvinder. Der er dog forskel organisationerne imellem. DIF havde 10 % kvinder i hovedbestyrelsen, DGI 22 %, DFIF 0 % og Team Danmark 17 %.
 
En opfølgende undersøgelse foretaget umiddelbart inden rapportens afslutning i marts 2005 af DIF og DGI viser en lille fremgang især i DGIs hovedbestyrelse. Team Danmarks bestyrelse, som Brian Mikkelsen i fællesskab med DIF udpegede i juni 2004  har 3 kvindelige medlemmer, svarende til 37,5 %. Også DIFs sidste valg til hovedbestyrelse viste en øget kvindelig repræsentation.
 
De nye tal for kønsfordelingen indikerer således en positiv udvikling. Der er dog stadig en betragtelig underrepræsentation af kvinder – i særdeleshed i bestyrelserne i DIFs specialforbund.
 
”Det er opløftende, at den kvindelige repræsentation i idrætsorganisationerne på ledelsesniveau viser en fremgang. Det betyder, at idrætsorganisationerne har fokus på området, og jeg er sikker på, at vi i årene fremover vil se en større repræsentation af kvinder i organisationernes ledelse. Når jeg til efteråret skal holde mit årlige topmøde med idrætsorganisationerne vil vi sammen drøfte, hvorledes vi kan styrke den kvindelige repræsentation i idrættens besluttende organer”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Kvinder på toppen

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68.