Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Kulturministeriet offentliggør i dag en række anbefalinger for god ledelse på Danmarks mange selvejende kulturinstitutioner.

Anbefalingerne retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner, og formålet med dem er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer.

Baggrunden for arbejdet er et stigende krav til ledelsen af kulturinstitutionerne. De fleste selvejende kulturinstitutioner i Danmark er blevet til på græsrodsniveau med et folkeligt mandat. Men forventninger til kvaliteten er øget med tiden, og det har ført til et behov for professionalisering af institutionerne.

Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionernes forhold. Anbefalingerne supplerer den lov om tilskud til selvejende institutioner, der blev vedtaget i december 2010.

Anbefalingerne er udarbejdet af et udvalg under Kulturministeriet. Udvalget blev nedsat i 2010 og har haft direktør for Tivoli Lars Liebst som formand.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Med anbefalingerne for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner får vore mange kulturinstitutioner et vigtigt værktøj til at sætte fokus på den gode ledelse til gavn for institutionerne selv, kunst- og kulturbrugerne og samfundet. Jeg forventer, at anbefalingerne kan bidrage til at styrke ledelsernes kompetencer og føre til en yderligere professionalisering af opgaven på institutionerne.”

Hent anbefalingerne for god ledelse i selvejende institutioner og Kulturministeriets lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef i Kunststyrelsen
Marianne Strøm Hansen, tlf.: 21 45 24 40

Kommunikationschef i Kulturministeriet
Michael Jannerup, tlf.: 24 69 64 21