Anbefalinger om ny struktur for Folkeuniversitet

En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeren er snart klar med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet. Det forslås bl.a., at Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges. Den endelige rapport forventes offentliggjort snarest.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Folkeuniversitetet har et vigtigt formål om en folkelig forskningsformidling, som jeg gerne vil understøtte bedst muligt. Derfor synes jeg, det er glædeligt, at der tegner sig en bred opbakning i arbejdsgruppen til at anbefale en forenklet organiseringen af Folkeuniversitetet, der gør universitet mere tidssvarende. Mindre bureaukrati er til gavn for brugerne, og vi styrker samtidig det lokale arbejde og samtidig fastholder den vigtige rolle Folkeuniversitet har i vores samfund.

Jeg ser frem til at se arbejdsgruppens endelige rapport og planlægger med afsæt i anbefalingerne at sende et lovforslag, der ændrer reglerne for Folkeuniversitetet, i høring før sommerferien.”

Ministeren nedsatte i marts 2017 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at komme med forslag til en ny decentral struktur for folkeuniversitetsvirksomheden. Den endelige rapport er ikke færdiggjort endnu, men et klart flertal i arbejdsgruppen anbefaler:

  • At Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges.
  • At de fire nuværende afdelinger i Aalborg, Aarhus, København og Odense samt Komitéstyrelsen videreføres som selvstændige enheder. 
  • At de lokale frivillige komiteer fortsat er tilknyttet en overordnet enhed, som kan bistå dem med administrativ hjælp m.v.
  • At statstilskuddet fordeles efter en model, hvor enhederne forlods får et beløb pr. komité, de har tilknyttet, hvorefter de resterende midler fordeles efter en fordelingsnøgle, der afspejler gennemsnittet af enhedernes tilskud de seneste tre år (2014 – 2016). Fordelingen evalueres regelmæssigt, første gang i år 3. 

Når rapporten er færdig, vil den blive tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16