Anne Mette Rahbæk bliver ny direktør for Kulturarvsstyrelsen

Kulturminister Per Stig Møller har i dag udnævnt Anne Mette Rahbæk til ny direktør for Kulturarvsstyrelsen.

Anne Mette Rahbæk Warburg er 41 år og uddannet cand.scient.pol. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør i Kulturarvsstyrelsen, hvor hun har været medlem af styrelsens direktion og stedfortræder for direktøren.

Anne Mette Rahbæk har som vicedirektør bl.a. haft det overordnede ansvar  for analyse af § 16-museerne, forarbejdet til udvikling af Carlsbergområdet, tilsynet med de fredede fortidsminder samt restaurering af ruiner, megalitter og styrelsens egne fredede bygninger.
Et arbejde som har givet hende en stærk samarbejdsrelation til både Realdania, Arbejdsmarkedets Feriefond, Danmarks Radio en lang række kommuner, museer og andre centrale aktører.

Anne Mette Rahbæk har desuden medvirket til arbejdet med udvikling af strategiske netværk, opbygning af nye tværgående faglige enheder og igangsættelse af større markante projekter som kulturarvskommuneprojekterne , det danske verdensarvssamarbejde og det sociale medie 1001 fortællinger om Danmark.

Kulturminister Per Stig Møller udtaler:

”Anne Mette Rahbæk har en solid faglig viden om kulturarv. Siden styrelsens oprettelse i 2002 har hun været med til at opbygge styrelsen til en veldrevet og velkonsolideret institution med gode samarbejdsrelationer til andre statslige myndigheder, kommuner, organisationer, foreninger, fonde og borgere.

Jeg er sikker på, at Anne Mette Rahbæk, med sine strategiske evner og stærke visioner for styrelsen vil være i stand til både at tilføre styrelsen ny inspiration og fastholde den stabilitet og driftssikkerhed, som kendetegner Kulturarvsstyrelsen.”.

Anne Mette Rahbæk tiltræder stillingen den 1. marts 2011.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet
Tlf. 33 92 98 21, e-mail: sky@kum.dk

Anne Mette Rahbæk, Kulturarvsstyrelsen
Tlf.: 33 74 51 14, e-mail: rahbak@kulturarv.dk

Kulturarvsstyrelsen: www.kulturarv.dk