Ansættelse af direktør for Dansk Sprognævn

Kulturministeriet har ansat Sabine Kirchmeier-Andersen som direktør for Dansk Sprognævn i en ny åremålsperiode. Ansættelsen sker efter opslag af stillingen.

Sabine Kirchmeier-Andersen er cand.mag. i dansk og tysk fra Københavns Universitet. Hun er ph.d. på grundlag af forskeruddannelse i lingvistik og datalingvistik.

Sabine Kirchmeier-Andersen har siden maj 2006 været direktør for Dansk Sprognævn. Inden denne ansættelse var hun ansat ved Institut for Datalingvistik ved CBS, senest som institutleder gennem flere år.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med genansættelse af Sabine Kirchmeier-Andersen som direktør for Dansk Sprognævn videreføres den solide indsats for det danske sprog, som hun sammen med Sprognævnets medarbejdere og bestyrelse har stået for gennem de seneste 9 år.

Dansk Sprognævn har en betydningsfuld samfundsmæssig opgave som den institution, der på videnskabeligt grundlag følger det danske sprogs udvikling, giver råd og oplysninger om sproget og fastlægger dansk retskrivning.

Jeg er sikker på, at Dansk Sprognævn med Sabine Kirchmeier-Andersen som direktør vil være i fortsat udvikling som central sproglig aktør for uddannelsessektoren, det offentlige og samfundet i det hele taget.”

Yderligere oplysninger

Departementschef Marie Hansen,

Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 64

Kontorchef Katrine Tarp,

Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 00

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16