Arbejdsgruppe skal evaluere Charlottenborg Udstillingsbygning

Kulturminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere Charlottenborg Udstillingsbygnings rolle i det danske kunstliv.

Arbejdsgruppen er tiltrådt, efter at funktionsperioden for Charlottenborg Udstillingsbygningens nuværende bestyrelse er udløbet. Den skal fungere frem til slutningen af juni, hvor den skal aflevere en rapport om sine konklusioner til Kulturministeriet.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Charlottenborg Udstillingsbygning er et fantastisk sted. Det har en unik beliggenhed og stolte traditioner. Jeg vil gerne have en vurdering af, om vi i dag bruger Udstillingsbygningen optimalt.
 
Jeg har derfor bedt tre meget kompetente personer om at komme med en vurdering af stedets gældende formålsbeskrivelse og organisering. De tre skal overveje bl.a. Udstillingsbygningens vision, mission, profil, anknytning til publikum, samarbejdspartnere, samspil med de øvrige institutioner på billedkunstområdet, og det er vigtigt for mig at understrege, at en meget væsentlig del af arbejdsgruppens opgave bliver at lytte til billedkunstmiljøet og de mange visioner, jeg ved er for Charlottenborg Udstillingsbygning.”

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Karsten Ohrt, direktør for Kunsthallen Brandts Klædefabrik (formand)
Billedhugger Elisabeth Toubro, formand for Akademirådet
Billedhugger, professor Bjørn Nørgaard, medlem af Akademirådet.
 
Når kulturministeren har taget stilling til arbejdsgruppens anbefalinger, vil han udnævne en ny bestyrelse. Den afgåede bestyrelse for Udstillingsbygningen har lagt udstillingsplaner for stedet frem til maj 2006. Udstillingsbygningens sekretariat vil stå for stedets daglige drift og virksomhed i den periode, arbejdsgruppen arbejder.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf.: 3392 3566
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598