ASBJØRN HELLUM NY RIGSARKIVAR VED STATENS ARKIVER

Kulturminister Carina Christensen har i dag udnævnt Asbjørn Hellum til ny rigsarkivar ved Statens Arkiver.

 

Asbjørn Hellum er 57 år og cand.mag. i historie og samfundsfag og har siden 1985 været Vejle Kommunes stadsarkivar og leder af Vejle Stadsarkiv, en stabsfunktion, der organisatorisk er placeret under kommunaldirektøren. Derudover bestrider han en lang række bestyrelsesposter og andre tillidshverv inden for bl.a. arkiv- og museumssektoren.
 
Forskningsmæssigt har Asbjørn Hellum i årenes løb etableret forskellige eksternt finansierede projekter, har løbende skrevet bidrag til bøger og en lang række artikler, som er optaget i danske og udenlandske tidsskrifter, og har siden 1985 været censor i historie ved universiteterne.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Asbjørn Hellum er en kendt og respekteret person i det arkivfaglige miljø og har et stort netværk inden for hele arkiv-, biblioteks- og museumsområdet under Kulturministeriet.  Jeg er sikker på, at Asbjørn Hellums personlighed, kombineret med hans hidtidige karriere, giver ham et solidt grundlag for at bestride stillingen som rigsarkivar på bedste vis. I kraft af hans faglige og ledelsesmæssige erfaring, udviklingsorienterede tilgang og stærke visioner om tilgængelighed, åbenhed og samarbejde både internt i institutionen og eksternt med andre institutioner vil han være i stand til at tilføre Statens Arkiver ny inspiration og en visionær strategi for den fremtidige udvikling af Danmarks hovedinstitution på arkivområdet.”
 
Asbjørn Hellum tiltræder stillingen den 1. november 2009.
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Katrine Tarp, Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 60 / kta@kum.dk
Asbjørn Hellum, tlf.: 76 81 20 01 / asbhe@vejle.dk