Bedre adgang til litteratur for personer med syns- eller læsehandicap

Et nyt lovforslag skal gøre det nemmere at fremstille og distribuere litteratur i formater, der er tilgængelige for personer med syns- og læsehandicap

 

Kulturminister Mette Bock siger:

”At alle borgere skal have mulighed for at fordybe sig i og føle glæde ved at læse – eller få oplæst – bøger er helt grundlæggende for mig. Litteratur er en uvurderlig kilde til viden og oplevelser. Desværre oplever personer med syns- eller læsehandicap i dag, at de ikke kan læse bøger eller høre lydbøger, fordi de ikke er tilgængelige i brugbare formater.

Lovforslaget vil være et vigtigt element i indsatsen for at forbedre denne situation. Samtidig vil lovforslaget danne grundlag for øget udveksling af litteratur over grænserne, hvilket betyder, at personer med syns- eller læsehandicap på sigt vil få et større udvalg af udenlandsk skøn- og faglitteratur.

Rettighedshaverne spiller i dag en stor rolle i forhold til at sikre et bredt udbud af tilgængelige formater – både ved selv at producere værker i tilgængelige formater og ved at arbejde tæt sammen med brugerne. Det er min forventning, at dette fortsat vil være tilfældet i fremtiden. Lovforslaget vil medføre, at rettighedshaverne vil få betaling, når de nye regler anvendes, hvilket vil være med til at skabe gode forhold for, at ny dansk litteratur vil blive produceret.”

Baggrund for lovforslaget

Det nye lovforslag gennemfører et EU-direktiv, der har til formål at sikre større adgang til litteratur for personer med syns- eller læsehandicap. Direktivet er baseret på Marrakeshtraktaten, der blev indgået i 2013.

Lovforslaget giver mulighed for, at personer med syns- og læsehandicap, Nota, landets grundskoler mv. kan fremstille bøger og lydbøger mv. i tilgængelige formater. De kan endvidere distribuere de tilgængelige formater til lignende organisationer eller direkte til personer med syns- eller læsehandicap – også over grænserne. Endelig sikres rettighedshaverne en kompensation, når de nye regler anvendes.

Lovforslaget og høringsbrev kan findes på høringsportalen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er tirsdag d. 13. marts 2018. Såfremt der er behov for, at lovforslaget præsenteres i specifikke tilgængelige formater, kan Nota kontaktes på info@remove-this.nota.dk.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16