Bedre balance i kulturlivet

Kulturministeriet vil medvirke til at fordele kulturliv og kulturadministration mere ligeligt i hele Danmark.

Kulturminister Bertel Haarder udtaler:

“Kulturministeriets institutioner er i deres natur hovedstadstunge. Jeg kunne ikke forestille mig Det Kongelige Teater eller Nationalmuseet andre steder end i København. Men det betyder jo ikke, at fokus altid skal være på København, eller at de største bevillinger som en naturlov skal tilfalde hovedstaden. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner nyder godt af, at en stor del af de statslige kulturkroner bruges i hovedstaden, samtidig med at DR’s programudbud til dels afspejler placeringen i København, til trods for at licensen betales af alle danskere. Det siger noget om manglende balance mellem hovedstaden og resten af landet.

Det kan vi gøre bedre. Vi kan styrke kulturen i hele landet – uden at hovedstadens kulturliv tager skade.

Konkret vil jeg tage fat på følgende fire områder: 

For det første vil jeg i tildelingen af diverse tilskud og frie midler lægge vægt på, at de i stigende grad skal gives uden for København og Frederiksberg. De to kommuner bidrager økonomisk med væsentligt mindre pr. indbygger end landsgennemsnittet – også når man sammenligner med andre danske storbyer. Det er ikke rimeligt, at de to kommuner i kraft af de mange statslige institutioner så at sige får både i pose og sæk.  

For det andet etableres ”Statens Kulturarvskontor” som en del af den nyoprettede Slots- og Kulturstyrelse med placering i Nykøbing Falster. Jeg vil sætte gang i en analyse af, hvordan der kan ske en udflytning af Statens Værksteder for Kunst til Kronborg og Jagt- og Skovbrugsmuseet til Gl. Estrup på Djursland. De er i dag placeret i henholdsvis København og Hørsholm. Og jeg vil lægge op til, at Videnscenter for Scenekunst, som skal etableres i løbet af 2015, placeres i tilknytning til Aarhus Universitet. 

For det tredje vil jeg fremme en større geografisk spredning, når der udpeges medlemmer til sagkyndige udvalg, herunder også Statens Kunstfonds faglige udvalg.

For det fjerde vil jeg tage en dialog med DR for at fremme, at en større del af DR’s radio- og tv-programproduktion flyttes fra København. DR har både produktionsindhold og administrative opgaver, som meget vel kunne håndteres andre steder end i hovedstaden.” 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16