Bedre sikkerhed for børn i underholdningsbranchen

Kulturministeren opdaterer nu reglerne for indhentelse af børneattester, så der bliver mere klarhed om forpligtelser i bl.a. film-, tv- og underholdningsbranchen. Producentforeningen følger op og opdaterer interne vejledninger om indhentelse af børneattester.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Børn skal have ordentlige vilkår og optimal sikkerhed, når de arbejder i underholdningsbranchen og medvirker i film og tv-produktioner. Bekendtgørelsen sikrer, at der ikke er tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattester. Jeg håber, at ændringen af børneattestbekendtgørelsen på Kulturministeriets område kan være med til at skabe større opmærksomhed om behovet for at indhente børneattester. Jeg vil understrege, at børneattestreglerne ikke kan stå alene. Børneattester er et redskab i værktøjskassen, men det er lige så vigtigt, at underholdningsbranchen selv iværksætter de nødvendige tiltag, der kan forhindre sager om overgreb på børn.”

Direktør i Producentforeningen Claus Hansen siger:

”Vi er meget tilfredse med, at kulturministeren har lyttet, og nu sikret, at der bliver klare og ensartede regler for, at der skal indhentes børneattester, når børn arbejder på vores produktioner i film- og tv-branchen. Vi skal mindske risikoen for overgreb så effektivt som muligt, og her er børneattester et godt værktøj. Vi vil nu oplyse vores medlemmer om de nye regler, så producenterne fra 1. januar 2019 er klar til at efterleve kulturministerens bekendtgørelse.”

Den nye bekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 2019 og er tilgængelig her 

Fakta om børneattestreglerne 

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser – dvs. domme m.v. – om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Virksomheder, myndigheder og foreninger er forpligtet til at indhente børneattester på medarbejdere og frivillige, der har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Af en række bekendtgørelser – udstedt af flere forskellige ministerier – fremgår det, hvem der nærmere er omfattet af pligten til at indhente børneattester. Børneattestreglerne skal medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, kan få et børnerelateret job.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Producentforeningen tlf.: 28 78 39 00