Behandling af sagerne om kirkelukninger i Københavns Stift

Kulturminister Marianne Jelved, som den 2. juni 2013 fik overdraget ansvaret for behandlingen af sagerne om kirkelukninger i Københavns Stift, har nu fastlagt en proces for behandlingen af sagerne.

Kulturministeren har i denne uge holdt møde med de kirkepolitiske ordførere i Folketinget og med Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen. 

Desuden bliver alle de berørte menighedsråd inviteret hver for sig til et møde, hvor de kan uddybe deres holdning til kirkelukninger i Københavns Stift. Møderne med menighedsrådene vil blive holdt umiddelbart efter sommerferien. 

Efter disse møder vil kulturministeren tage stilling til, hvad der skal ske i de enkelte sager. 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16