Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Offentliggørelse og ikrafttræden af bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal.

Kulturministeriet har udstedt "Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal". Bekendtgørelsen træder i kraft i dag, mandag den 10. januar 2011.

Formålet med bekendtgørelsen er at gennemføre medieaftalekredsens beslutning om at udbyde den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, jf. medieaftalen for 2011-2014. Radio og tv-nævnet behandler udkast til udbudsmateriale på sit møde onsdag den 12. januar, og det forventes, at udbuddet offentliggøres inden for en uge derefter.

Se udbudsbekendtgørelse på Retsinformation

Se Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside for yderligere oplysninger om udbuddet

Styrelsen vil desuden oplyse den præcise udbudsdato via sit nyhedsbrev.

Tilmeld dig Styrelsen for Bibliotek og Mediers nyhedsbrev