Beretning vedrørende granskning af TV 2/DANMARK A/S

Kulturministeren besluttede som følge af Rigsrevisionens beretning 13/2008 af 20. maj 2009 om TV 2/DANMARK A/S’ økonomi den 20. august 2009 at iværksætte en granskning af TV 2 i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.

Granskningen skulle foretages med henblik på at få vurderet, om der kunne gøres et erstatningskrav gældende mod TV 2’s tidligere ledelse, og blev vedtaget på selskabets generalforsamling den 7. oktober 2009, hvor granskningsmanden – på baggrund af et udbud – samtidig blev valgt.

Granskningen af TV 2 er nu afsluttet, og granskningsmanden har afleveret sin beretning til Kulturministeriet.

Granskningsberetningen vil blive fremlagt på selskabets generalforsamling torsdag den 17. december 2009 kl. 13.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Regeringen besluttede i august at iværksætte en undersøgelse af, om der kunne rejses en erstatningssag mod TV 2’s tidligere ledelse for ledelsens håndtering af en række forretningsmæssige forhold i TV 2 i 2006-2008. Det skulle ske ved en granskning.
 
Der foreligger nu en rapport fra granskningsmanden. 
 
Jeg vil nu læse rapporten grundigt igennem og frem til selskabets ekstraordinære generalforsamling på torsdag overveje, om der skal foretages yderligere som opfølgning på granskningen.”
 
Se beretningens hovedkonklusioner (pdf)

Se den fulde beretning (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18