Beslutning om anvendelsen af MUX 8

Partierne bag den mediepolitiske aftale for 2011-2014 har besluttet, at MUX 8 skal anvendes til digitalt tv uden angivelse af en specifik standard.

MUX 8 vil med denne beslutning blive udbudt til en kommerciel tv-distributør med henblik på ibrugtagning til dette formål.

Medieaftalekredsen vil efter sommerferien få forelagt et oplæg med det nærmere udbudsgrundlag. På baggrund af medieaftalekredsens beslutning herom, vil der blive udstedt en udbudsbekendtgørelse med henblik på at iværksætte udbuddet i løbet af efteråret 2011.