Beslutning om genudbud af den sjette fm-kanal som en skønhedskonkurrence

Den nuværende tilladelseshaver til den sjette FM-kanal, Talpa International, har mandag den 23. november 2009 skriftligt meddelt Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, at Talpa International tilbageleverer tilladelsen til den sjette FM-kanal.

Tilladelsen til den sjette FM-kanal udløber ifølge tilladelsen først den 15. november 2011. Tilbageleveringen finder således sted 2 år før udløbet af tilladelsen og sendemuligheden ligger således ubenyttet hen allerede fra nu af.
 
Partierne bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010 har i den forbindelse i dag besluttet, at arbejdet med genudbuddet af den sjette FM-kanal ud fra principperne om en skønhedskonkurrence skal fortsætte og gennemføres hurtigst muligt med henblik på, at vinderen af udbuddet kan påbegynde udsendelsesvirksomheden hurtigst muligt. Sendemuligheden vil dermed stå med tom æter så kort tid som mulig.  
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18