Bestyrelsen for Teatercentrum er nu udpeget

Kulturministeren og de øvrige udpegende parter har nu udpeget medlemmerne til den kommende bestyrelse for Teatercentrum.

Teatercentrum er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til lov om scenekunst. Teatercentrum har til opgave at formidle og udbrede scenekunst til børn og unge. 

Bestyrelsen for Teatercentrum er nu udpeget. I perioden 1. september 2013- 31. december 2016 vil bestyrelsen for Teatercentrum bestå af følgende medlemmer: 

     

  • Jørgen Carlslund, kunstnerisk Leder af Teatret ZEBU og næstformand i Teatrenes Interesseorganisation (udpeget af Teatrenes Interesseorganisation)
  • Kennet Gall, administrativ leder af Teater Hund, bestyrelsesmedlem Dansk ASSITEJ (udpeget af Teatrenes Interesseorganisation)
  • Jette Pedersen, formand for Teaterforeningen Bornholm, bestyrelsesmedlem i Danmarks Teaterforeninger (udpeget af Danmarks Teaterforeninger)
  • Mai Buch, administrerende direktør for Competencehouse, bl.a. formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og næstformand i Københavns Teater (udpeget af kulturministeren)
  • Lars Keld Hansen, kulturdirektør for Randers Kommune (udpeget af KL)
  •  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.

 

Læs mere på Teatercentrums hjemmeside 
Du kan læse om betydningen af kunst og kultur i børn og unges hverdag i publikationen ”BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur", som Kulturstyrelsen netop har udgivet

Yderligere oplysninger

Kontorchef Karin Marcussen,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 20

Fuldmægtig Eva Falster
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 41

Specialkonsulent Kirsten Sylvest
Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 77