BESTYRELSESMEDLEMMER TIL HESTEVÆDDELØBSSPORTENS FINANSIERINGSFOND

Kulturminister Brian Mikkelsen genudnævner Bent Knie-Andersen, Karin Nødgaard og Kurt Damsgaard til bestyrelsen for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF).

 

Ifølge tips- og lottoloven (bekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006 af lov om visse spil, lotterier og væddemål) skal Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 medlemmer, hvoraf Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund hver udpeger et medlem, og kulturministeren udpeger de resterende 3 medlemmer, heriblandt formanden. Genudnævnelse kan finde sted.
 
HFF har til formål at udvikle dansk hestevæddeløbssport og modtager årligt ca. 88 mio. kr. af tips- og lottomidlerne bl.a. til drift og udvikling af væddeløbsbanerne, avlsarbejde, etablering og vedligeholdelse af faste anlæg på banerne samt drift af sportens organisationer mv. Fonden skal desuden tilgodese hundevæddeløbssporten, i det omfang hundevæddeløb afvikles på hestevæddeløbsbanerne.
 
HFF og Kulturministeriet har i april måned indgået en resultatkontrakt for perioden 2007 - 2010, ifølge hvilken HFF vil fokusere på følgende overordnede indsatser: Et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament, anerkendt kulturtilbud for alle og ansvarlighed og professionalisme.
 
Brian Mikkelsen udtaler:
”Det er mig en stor glæde at kunne genudnævne Bent Knie-Andersen, som formand og Karin Nødgaard og Kurt Damsgaard som medlemmer af bestyrelsen for HFF. De tre bestyrelsesmedlemmer har sammen med medlemmerne udpeget af Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund Nick Elsass og Knud Erik Ravn allerede udført et stort og solidt stykke arbejde i bestyrelsesperioden 2003 – 2007 til gavn for hestevæddeløbssporten i Danmark. Dette arbejde ser jeg gerne videreføres, hvorfor jeg genudnævner de tre bestyrelsesmedlemmer.” 
 
Yderligere oplysninger
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68