Biblioteket skaber rum for innovation og crowdfunding

42 spændende udviklingsprojekter på de danske folke- og skolebiblioteker er netop skudt i gang med støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”De danske folkebiblioteker bliver beriget med 42 nye projekter. Ikke mindst i en krisetid er det vigtigt, at vi er opfindsomme og forstår at arbejde på nye måder, og det synes jeg, at de her projekter er gode eksempler på. Bibliotekerne satser her både digitalt og lokalt: De arbejder med de nye medier og udbreder adgangen til digitalt indhold på nettet, men samtidig medvirker de til at udvikle civilsamfundet og borgernes aktive deltagelse. Det synes jeg er rigtig positivt. Der er også rigtig mange spændende nye partnerskaber mellem bibliotekerne og alt fra universiteter over museer til arkitekt- og erhvervsvirksomheder. Hvis man vil skabe udvikling, er det vigtigt at gøre tingene på nye måder – og det kommer ofte helt af sig selv, når man inddrager nye samarbejdspartnere”.

Projekterne vil bl.a. etablere læseklubber på arbejdspladser i Odense, gøre biblioteket til innovationsrum i Roskilde, skabe frivilligindsats for fremme af børns sprogudvikling i Vejles udsatte boligområder, lave essaysamling for unge på Frederiksberg, der har mistet en nær slægtning, iværksætte ’crowdfunding’ på biblioteket eller udvikle apps og mobile løsninger til biblioteksservicer.

Borgerne tager godt imod nye tilbud

”Danske folkebiblioteker arbejder systematisk med at udvikle biblioteket fra at være en bogudlånscentral til at blive en aktør, der både arbejder med at styrke borgernes kompetencer, oplysning og deltagelse i et inkluderende demokrati. Udviklingspuljens midler til forsøgsvirksomhed har vist sig at være en rigtig god investering. Borgerne tager godt imod nye tilbud, og benyttelsen stiger”, udtaler Jens Thorhauge, områdedirektør i Kulturstyrelsen.

Bevillingerne på i alt 16 mio. kr. er givet til projekter, der er udviklet af et eller evt. flere folke- eller skolebiblioteker i fællesskab med inddragelse af øvrige relevante eksterne samarbejdspartnere.

Der er i 2012 givet tilskud til projekter inden for følgende hovedområder:

• Bedre læsekompetencer for unge og voksne

• Biblioteksbetjening af børn og unge

• Borgerinddragelse og frivillighed

• Det inspirerende og performative biblioteksrum

• Formidling med digitale læremidler for skolebibliotekerne

Læs mere om de nye projekter i Projektbanken

Yderligere oplysninger

Pressechef i kulturministeriet Astrid Haug, tlf.: 25 47 21 07

Chefkonsulent Jonna Holmgaard, Kulturstyrelsen tlf.: 33 73 33 52