Biblioteksafgift til 8589 forfattere

Biblioteksstyrelsen udbetaler i dag årets biblioteksafgift til 8.589 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister m.fl.

Afgiften er på 147 mio. kr.  som Folketinget har bevilget på finansloven. Den fordeles til personer, som har skabt eller været med til at skabe dansksprogede litterære værker i bogform eller på lydbånd, der står på landets folke- og skolebiblioteker. Størrelsen af beløbet til de enkelte forfattere m.fl. beregnes på grundlag af antallet eksemplarer af den enkeltes bøger på bibliotekerne og antallet af sider i bøgerne.
 
En liste over de 100 forfattere m.fl., der i år modtager de største udbetalinger, kan ses her. Som det fremgår af listen, udgør den største udbetaling ca. 740.000 kr.; 20 personer modtager over 400.000 kr. fra ordningen.
 
Den danske biblioteksafgiftsordning er den største af sin karakter i verden. Biblioteksafgiften er en kulturstøtte, der sikrer rimelige grundindtægter til en lang række forfattere, der skriver på dansk.
 
Flere oplysninger om fordelingen af biblioteksafgift kan fås på Biblioteksstyrelsens hjemmeside www.bs.dk

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68
Kontorchef i Biblioteksstyrelsen C.H. Henriksen, tlf. 33 73 33 20