BIBLIOTEKSAFGIFT TIL FORFATTERE

Biblioteksstyrelsen udbetaler i dag årets biblioteksafgift.

 

De ca. 149 mio. kr., som Folketinget har bevilget på finansloven, deles i år af 8.564 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister m.fl. Pengene fordeles til personer, som har skabt eller været med til at skabe dansksprogede litterære værker i bogform eller på lydbånd, der står på landets folke- og skolebiblioteker. Størrelsen af beløbet til de enkelte forfattere m.fl. beregnes på grundlag af antallet eksemplarer af den enkeltes bøger på bibliotekerne og antallet af sider i bøgerne.
 
En liste over de 100 forfattere m.fl., der i år modtager de største udbetalinger, kan downloades her (pdf). Som det fremgår af listen, udgør den største udbetaling ca. 752.000 kr.; 22 personer modtager over 400.000 kr. fra ordningen.
 
Den danske biblioteksafgiftsordning er den største af sin karakter i verden. Biblioteksafgiften er en kulturstøtte, der sikrer rimelige grundindtægter til en lang række forfattere, der skriver på dansk. I efteråret 2006 blev der indgået en ny 4-årig aftale om biblioteksafgiften for perioden 2007-2011. Aftalen, der afløser en tidligere 4-årig aftale, blev indgået mellem regeringen og alle øvrige partier i Folketinget og sikrer bl.a. en videreførelse af de hidtidige bevillinger til ordningen.
 
Flere oplysninger om fordelingen af biblioteksafgift kan fås på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. 
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68
Direktør i Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge, tlf. 33 73 33 73