BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNET OMSTØDER AFGØRELSE OM "EN MILLION HISTORIER"

Biblioteksafgiftsnævnet har givet forfatteren Peter Adolphsen medhold i, at han har fået udbetalt for lidt i biblioteksafgift for bogen ”En million historier”, idet den afgørelse, Styrelsen for Bibliotek og Medier har afsagt, lagde et for lille sidetal til grund.

Biblioteksafgift er en kulturstøtteordning til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de danske biblioteker. Biblioteksafgift opgøres på baggrund af flere faktorer, herunder en bogs sidetal. Bogen ”En million historier” er kendetegnet ved, at siderne i bogen er opskåret i strimler, og at tekstdelene benytter et kombinationssystem, der gør, at der kan sammensættes en ”million” forskellige historier.
 
Formanden for nævnet Hanne Kirk Deichmann siger:
”Bogen ”En million historier” er i sin form en helt særegen og usædvanlig publikation. Vi har ingen fortilfælde at holde os til, og sagen har blandt andet givet anledning til overvejelser og drøftelser i nævnet om, hvad en ”side” i en bog nærmere er. Udgangspunktet for fastlæggelsen af biblioteksafgiften er de oplysninger, der findes i Nationalbiografien. Dette er dog kun et udgangspunkt. Nationalbiografien lægger afgørende vægt på det tal, der står på publikationens sidste side. Nævnet er af den opfattelse, at dette ikke altid vil føre til det rigtige resultat i relation til biblioteksafgiften. I den konkrete sag mener nævnet, at hver af bogens ”strimler” bør betragtes som én side, og vi har dermed fraveget de oplysninger, der findes om sidetal i Nationalbiografien og givet klager medhold i, at styrelsen havde lagt et for lille sidetal til grund.”
 
Styrelsen for Bibliotek og Medier lagde i sin afgørelse vægt på Nationalbibliografiens opgørelse og opgjorde sidetallet til 9, mens Biblioteksafgiftsnævnet besluttede, at bogens særegne karakter måtte føre til, at sidetallet blev opgjort til 61. Afgørelsen er baseret på en konkret vurdering.
 
Læs afgørelsen i sin helhed (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 68