BIBLIOTEKSGEBYRER FOR MISTEDE DVD'ER REDUCERES

Biblioteksgebyret til borgere, der har mistet en udlånt dvd, bliver nu sænket markant. Det er resultatet af Kulturministeriets drøftelser med de relevante parter i sagen.

Indtil nu har bibliotekslånere risikeret at skulle betale op mod 1100 kr. i erstatning for en mistet dvd. Ifølge den tidligere aftale knyttede bibliotekernes udlånsret sig til det enkelte eksemplar af en dvd. Bibliotekerne havde derfor ikke ret til at erhverve erstatningseksemplarer for bortkomne dvd’er, men måtte, udover fuld indkøbspris, på ny betale licens og afgifter til ophavsret. Denne praksis drev genanskaffelsesprisen på bortkomne dvd’er i vejret, således at borgerne blev pålagt en meget høj erstatningspligt.
 
Kulturministeriet har drøftet sagen med de to parter i sagen, henholdsvis Foreningen af Danske Videogramdistributører og Biblioteksmedier A/S, og parterne har nu revideret aftalen, således at bibliotekernes genanskaffelsespris på bortkomne dvd’er reduceres til ca. 500 kr., hvilket vil være mere end en halvering af det nuværende gebyr i visse kommuner.
 
Revisionen af aftalen medfører, at bibliotekerne kan generhverve bortkomne dvd’er til en favorabel pris, såfremt der fremlægges behørig dokumentation for bortkomsten, enten i form af en politianmeldelse eller en forsikringsanmeldelse. Dokumentationskravet skal ses i lyset af, at man ønsker at undgå misbrugstilfælde. Revisionen medfører således, at bibliotekerne kan reducere borgernes erstatningspligt for bortkomne dvd’er.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er utrolig glad for, at de implicerede parter så hurtigt har fundet en løsning, der forekommer mig at være langt mere rimelig over for brugerne af bibliotekerne. Det har virket ude af proportioner, at man skulle betale så højt et gebyr for en så relativ lille forseelse, og jeg er glad for, at erstatningspligten er kommet ned i et mere rimeligt leje”
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf: 33 92 35 25
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98