Bibliotekspenge udbetales før tid

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet giver nu forfattere m.fl. en håndsrækning i en svær tid pga. corona-virus ved at udbetale 183,1 mio. kroner i bibliotekspenge allerede 27. marts.

Ligesom alle andre erhverv oplever forfattere og andre skabende kunstner følgevirkninger af corona-virus. Derfor har Kulturministeriet på opfordring fra Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere fremrykket den årlige udbetaling af bibliotekspenge en uge til 27. marts.

En håndsrækning til over 10.000 personer

Over 10.000 forfattere, oversættere og kunstnere modtager bibliotekspenge for bøger og e-bøger der kan lånes via landets folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre. Der er afsat 183,1 mio. kr. til bibliotekspenge for bøger på finansloven for 2020.

Læs mere om bibliotekspenge på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside