Bind et netværk sammen!

Som opfølgning på projektet KulturDanmark udbyder Kulturministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en opgave med afholdelse af netværksmøder i hele landet, og inviterer hermed interesserede til at indsende deres forslag.

I et samarbejde mellem kulturminister Marianne Jelved og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen satte projektet KulturDanmark fokus på potentialet i kulturen udenfor de store byer. Kultur har netop en stor betydning for det liv, der leves i lokalsamfundet og skaber fællesskab og drivkraft.

Fem arbejdsgrupper fremlagde, som en del af projektet, en række anbefalinger til, hvordan kulturen rundt omkring i landet kan blive styrket yderligere. Flere arbejdsgrupper lagde særlig vægt på, at der var brug for øget samarbejde og netværksdannelse på tværs for at kunne fremme kulturelle initiativer.

For at imødekomme disse anbefalinger tager Kulturministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter derfor i fællesskab initiativ til at få kickstartet netværksdannelsen mellem kulturaktører rundt i landet.

Derfor konkurrenceudsættes - indenfor en ramme af 400.000 kr. - opgaven med opstart af netværksinitiativet, afvikling af møder rundt i landet og efterfølgende dokumentation.

Interesserede foreninger, organisationer og lignende kan byde ind på opgaven.

Læs mere om opgaven (pdf)

Seneste ansøgningsfrist er 21. marts 2014.

Læs mere om KulturDanmark på temasiden her på kum.dk