Børnekultur i udvikling

Børnekulturens netværk under Kulturministeriet udsender i dag en handlingsplan for 2008 – 2009.

Den tager afsæt i tre hovedtemaer, der har vist sig meget succesrige i netværkets arbejde:

     

  •  Kultur i dagtilbuddet – med særligt fokus på kunst og kultur i daginstitutionerne
  • Kultur i skolen – med særligt fokus på kunst og kultur i folkeskolen
  • Kultur i familien – med særligt fokus på kultur- og fritidsinstitutionernes tilbud til familierne

Handlingsplanen hedder ”Børnekultur i udvikling”. Den viderefører Netværkets vision om, at alle børn skal møde kunsten og kulturen, at alle kulturinstitutioner skal bidrage, og at alle kunstarter skal inddrages.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at jeg tit hører Børnekulturens Netværk positivt omtalt på mine besøg rundt i landets kommuner. Netværkets dialog med kommunerne har allerede vist sig at føre til rigtig gode resultater. Med denne nye handlingsplan håber og tror jeg, at Netværket i samarbejde med kommunerne vil udbrede, udvikle og forbedre de lokale børnekulturtilbud til endnu flere.”
 
Handlingsplanen tager afsæt i Netværkets gode erfaringer. Statusrapporten fra 2007 viser, at flere børn nu har mulighed for at møde kunsten og kulturen. Samtidig bidrager flere kunstinstitutioner til samarbejdet og endnu flere kunstarter inddrages. Så Netværket lever altså flot op til visionen.
 
I 2008 sætter Netværket særligt fokus på arkitektur og design for børn ved at afholde en række seminarer om netop dette emne. Meningen er at fremme diskussion og erfaringsudveksling. Seminarerne bliver fulgt op af en idé- og debatbog, som skal indeholde en kortlægning af arkitektur og designområdet både her til lands og i udlandet.
 
Derudover vil Børnekulturens Netværk blandt andet arbejde med at udvikle nye netværk med flere kommuner for at konstant videreføre arbejdet med at skabe aktiv og levende børnekultur. Samtidig vil Netværket arbejde for, at børnekulturens mange aktører får nye kompetencer til at udvikle og formidle børnekulturen.
 
Udvidelsen med Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet har gjort det muligt at tænke og arbejde bredere med kultur, der hvor børnene færdes.
 
Læs "Børnekultur i udvikling. Handlingsplan for 2008-2009" (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598