Børnekultur med tre nye temaer

Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet udsender i dag en handlingsplan for 2006 – 2007.

Den rummer tre nye hovedtemaer: 

     

  • Kultur i dagtilbudet –  med særligt fokus på kunst og kultur i daginstitutionerne
  • Kultur i skolen – med særligt fokus på kunst og kultur i folkeskolen
  • Kultur i familien – med særligt fokus på kultur- og fritidsinstitutionernes tilbud til familierne

Handlingsplanen har titlen ”Børnekultur i hele landet.” Den viderefører Netværkets vision om, at alle børn skal møde kunsten og kulturen, at alle kulturinstitutioner skal bidrage, og at alle kunstarter skal inddrages.  

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det glæder mig, at Børnekulturens Netværk har nået gode resultater i de år, det har eksisteret. Erfaringerne viser, at kommunerne og staten kan supplere hinanden på børnekulturens område, når kræfterne forenes. Jeg håber og tror, at Netværket med sin nye handlingsplan kan inspirere de nye, større kommuner til at vælge at satse på børnekulturen. ”
 
Handlingsplanen tager afsæt i det nye Danmarkskort, hvor kommunalreformen bliver platform for arbejdet med børn og kultur i hele landet. Samtidig indebærer Netværkets udvidelse i oktober 2005 med Undervisningsministeriet og Familieministeriet et langt bedre afsæt for at skabe kontakt til alle relevante partnere.
 
En landsdækkende konference for alle kommuner om børn, kunst og kultur bliver afholdt den 29. maj 2006 i Filmbyen i Århus i samarbejde med Børne- og kulturchefforeningen. Konferencen følges op af en idépublikation og fem dialogkonferencer for alle interesserede rundt om i landet i anden halvdel af 2006.
 
Børnekulturens Netværk vil desuden arbejde med at sprede viden, inspiration og ideer mellem stat, kommuner og institutioner, og med etablering af kommunale netværk, som kan diskutere og udvikle arbejdet bedst muligt. Arbejdet med de tre omtalte temaer vil også komme til at bygge på dialog og samarbejde. Her vil Internettet, publikationer og konferencer blive brugt til at sprede ideer og erfaringer.

Hent børnekultur i hele landet. Handlingsplan for 2006-2007
Hent handlingsplan for Børnekulturens Netværk

Yderligere oplysninger:

 Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598