Børnekultur på nye måder

Børnekulturens Netværk inviterer nu alle landets kommuner til at være med i et forsøg, der skal udvikle nye veje i arbejdet med børn, kultur og fritid.

Kommunalreformen giver en unik mulighed for at tænke nyt i arbejdet med den lokale børnekultur, og med forsøget bakker Børnekulturens Netværk op om det udviklingsarbejde, der allerede foregår rundt omkring i kommunerne.
 
Udgangspunktet for initiativet er, at den lokale kulturpolitik bedst varetages lokalt, men at staten kan bakke op om lokale indsatser og medvirke til at sikre et helhedsperspektiv for kulturelle aktiviteter rundt omkring i Danmark. Netværkets invitation til modelforsøg på børneområdet er en del af dette perspektiv.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg håber, at kommunerne vil byde talstærkt ind på de modelforsøg, der nu sættes i gang. På den måde kan de sammen med Børnekulturens Netværk bidrage til at realisere visionen om ”Børnekultur i hele landet”.
 
Kommunerne kan søge om økonomisk støtte til projekter, der tager afsæt i et eller flere af temaerne:

     

  • Kultur i dagtilbud med særlig fokus på kunst og kultur i daginstitutionerne
  • Kultur i skolen med særlig fokus på kunst og kultur i folkeskolen
  • Kultur i familien med særlig fokus på tilbud til familierne i kultur- og fritidsinstitutionerne.

Ansøgningsfristen til Børnekulturens Netværk er d. 16. april 2007. Forsøget forventes igangsat 1. juni. Der er afsat i alt fire millioner kr. til forsøget, som løber over to år.
 
Børnekulturens Netværk er kulturministerens og Kulturministeriets rådgivende organ for børnekultur.
 
Yderligere oplysninger:
Sekretariatsleder for Børnekulturens Netværk Benedicte Helvad, tlf. 33 73 33 75
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 93 35 98