Børnekulturen fik et løft i 2004

Biblioteksstyrelsen, Det Danske Filminstitut, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen, som tilsammen danner Børnekulturens Netværk, har netop offentliggjort netværkets statusrapport for 2004.or 2008.

Initiativet til at styrke Kulturministeriets indsats rettet mod børn gennem Børnekulturens Netværk har vist sig bæredygtigt. De 4 samarbejdende styrelser under Kulturministeriet har mobiliseret flere kræfter på børnekulturområdet og er blevet betydelig bedre til at koordinere og skabe sammenhæng i de mange aktiviteter de har ansvar for.
                     
De enkelte styrelser har sat en lang række nye, spændende aktiviteter i gang. En af de mest bemærkelsesværdige er Kunstrådets ”huskunstnerordning”, hvor f.eks. billekunstnere, forfattere, musikere og  arkitekter kommer på tilbagevendende besøg i skoleklasser og daginstitutioner og i dialog med børnene formidler deres kunst. Ordningen vil blive markant udvidet i år og næste år.
 
I rapporten har styrelserne desuden sat store forventninger til Netværkets aktiviteter, herunder især:

     

  • Arbejdet med kultur og formidling til de små børn i børnehavealderen
  • Arbejdet med børnekultur på nettet gennem en fortællende søgemaskine og børnekulturportalen (www.boernogkultur.dk)
  • Ny børnekulturstatistik
  • Rådgivning og vejledning af kulturinstitutioner, amter og kommuner
    Samtidig viser en ny oversigt over børnekulturaktiviteter, som kan ses på Kulturministeriets hjemmeside at statens direkte støtte til børnekultur i 2004 udgjorde en halv milliard kr.

Hent rapporten (pdf) 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:            

”Jeg har med stor interesse læst denne meget lovende statusrapport fra Børnekulturens Netværk. Ikke blot er det tværgående samarbejdet mellem de statslige kulturinstitutioner blevet udbygget væsentligt - men måske endnu vigtigere er det, at de statslige og lokale børnekulturfolk for alvor er begyndt at arbejde sammen. Jeg kan af rapporten se, at alle parter er med i en løbende dialog om hvordan de bedst kan styrke børns muligheder for at opleve kunsten og kulturen på de steder hvor de færdes i hverdagen.”
 
For yderligere oplysninger kontakt kontorchef Per Voetmann, tlf. 33 92 98 21