BØRNEKULTURENS NETVÆRK GØR STATUS EFTER ET ÅR MED MANGE NYE AKTIVITETER

Børnekulturens Netværk udgiver i dag en statusrapport for 2008. Rapporten viser, at børnekulturen er kommet på dagsordenen i flere og flere kommuner, og at flere og flere kulturinstitutioner inddrager børnekulturen som en selvfølge.

Statusrapporten giver overblik over alle de børnekulturaktiviteter, der er sat i gang på statsligt plan både i Netværkets eget regi og hos de enkelte netværksparter. Rapporten viser, at der aldrig er der sket så meget på den statslige børnekulturfront som i disse år, og aldrig før har Netværket og de syv parter sat så mange nye initiativer i gang.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Med statusrapporten for 2008 samler Børnekulturens Netværk op på alle de børnekulturaktiviteter, der er sat i gang. Jeg synes, at netværket har gjort et rigtig flot stykke arbejde. Rapporten viser, at vi er godt på vej til at realisere visionen om, at alle børn skal møde kunsten og kulturen, at alle kulturinstitutioner skal bidrage, og at alle kunstarter skal inddrages. Netværkets arbejde er af stor betydning for børnekulturområdet. Jeg er personligt meget tilfreds med, at børnekulturen efterhånden udgør en velintegreret del det stadig stigende antal kulturaftaler, som Kulturministeriet indgår med kommunerne. Dermed når vi flest mulige børn i hele landet.”

Børnekulturens Netværk blev nedsat for seks år siden. Netværket arbejder for at sikre, at alle børn i hele landet får adgang til en bred vifte af kulturtilbud. Denne opgave løser Netværket ved at inspirere aktører over hele landet til at udvikle nye kulturtilbud til børn – konkret ved at informere, rådgive og sætte aktiviteter i gang.

For første gang offentliggør Børnekulturens Netværk sin statusrapport alene som en rapport på nettet. Det giver mulighed for at linke direkte ud til de enkelte Netværksparters egne hjemmesider og beskrivelser, og til samarbejdspartnere og projekter, som er omtalt i rapporten.

Læs statusrapporten for 2008 på boernogkultur.dk

Børnekulturens Netværks hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 21 42 67 97
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.:24 69 64 21