Børneteater får forlænget bevilling

Teatret Corona La Balances særlige rolle som statsensemble for børneteater udløber sommeren 2008, men teatret får nu tildelt en ekstra bevilling, så teatret kan fungere som statsensemble for børneteater til og med sæson 2008-2009.

 

Det er Kulturministeriet, Kunstrådet og Kunstrådets Scenekunstudvalg, der tilsammen sikrer Corona La Balance de nye penge. Kulturministeriet bidrager med 1,5 mio. kr., Kunstrådet med 1 mio. kr. og Scenekunstudvalget med 0,5 mio. kr.
 
Scenekunstudvalget giver desuden Corona La Balance en driftsbevilling, der i 2007/08 er på i alt 2,8 mio. kr. Udvalget vil tage stilling til Corona La Balances ansøgning om driftsstøtte til sæson 2008/09 i forbindelse med Scenekunstudvalgets hoveduddeling i efteråret.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Det er med glæde, at jeg konstaterer, at det er lykkedes at sikre en bevilling til Corona La Balance i endnu et år. Teatret har på fineste vis løftet sin opgave som nationalt børneteaterensemble og været med til at opretholde dansk børneteaters flotte ry, både inden for og uden for landets grænser.”
 
Ideen om et nationalt børneteaterensemble blev lanceret af ministeren i forbindelse med regeringens teaterplan i 2003.  Kunstrådet udpegede i december 2004 Corona La Balance som statsensemble efter indstilling fra Scenekunstudvalget. Teatret blev valgt ud af 18 ansøgere og er en fusion af to eksisterende børneteatre ”Theater la Balance” og ”Corona Danseteater”.
 
Corona La Balance har til opgave at fungere som et nationalt flagskib for dansk børneteater. De skal synliggøre og være med til at styrke og udvikle dansk børneteater.
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Karin Marcussen, tlf.: 3392 3566
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598