Bogpakker giver børn lyst til at læse

Små børn og deres forældre opfordres til at lytte, læse og lære via den gode historie når Kulturstyrelsen sammen med folkebibliotekerne i 20 kommuner går i gang med en ny runde af projekt Bogstart.

Børnene og deres forældre modtager i alt fire bogpakker til og med barnet fylder tre år. Formålet er, at forældre i udsatte boligområder får muligheder for at støtte deres børns sprogudvikling og lyst til at lytte til en god historie. En medarbejder fra biblioteket komme på besøg med en gratis bogpakke og opmuntrer samtidig familierne til at benytte sig af bibliotekets mange andre tilbud til børn.

Bogpakkerne indeholder udover bøger også pegeordbøger, sangbøger og cd’er med musik samt andet sprogstimulerende materiale. To tredje dele af børnene i Bogstart har en anden etnisk baggrund af dansk. Derfor er Bogstart af betydning for børnenes udvikling af dansk sprog, og de introduceres til den danske børnekultur, hvor bøger spiller en vigtig rolle. 

Center for Børnesprog på Syddansk Universitet vurderer i en undersøgelse af projektet fra 2011, at Bogstart har et stort potentiale i en fortsat indsats for små børns sprog. Bogpakkerne modtages meget positivt, og derudover viser undersøgelsen bl.a., at 58 pct. af forældrene selv oplever, at Bogstart har ændret deres læsevaner i positiv retning. 

Om Bogstart

Hvert Bogstartbarn modtager fire bogpakker: 6-måneders og 12-månederspakken i hjemmet, 18-månederspakken på biblioteket og 3-årspakken i børnehaven.

Første runde af Bogstart omfattede 15 kommuner og løb i perioden 2009-2012. Anden runde løber i 2013-2016 og her er 20 kommuner med. Bogstart er finansieret af Satspuljemidler og administreres af Kulturstyrelsen.

Læs mere om projektet, se hvilke bøger børnene får og hent en oversigt over de deltagende kommuner på kulturstyrelsens hjemmeside