Bogstart for småbørn og Lektier Online fortsætter

Satspuljeaftalen sikrer midler til et sprogstimulerende projekt for småbørnsfamilier og digital lektiehjælp til unge i udsatte boligområder.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Bogstart og Lektier Online er to originale eksempler på, hvordan biblioteket rækker ud mod befolkningen og tilbyder helt nye oplevelser og måder at lære på. Styrkelse af små børns sprog og stimuleringen af unges lyst til at lære er vigtige samfundsopgaver, og biblioteket viser sig her fra en offensiv og opsøgende vinkel. Det betyder rigtig meget for regeringen, at vi kan fortsætte denne indsats og give endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever mulighed for at bruge tilbuddene.”

Bogstart

Siden 2009 har børnebibliotekarer i 15 kommuner besøgt småbørnsfamilier i udsatte boligområder og givet boggaver. Formålet har været at stimulere børns tidligere sprogtilegnelse og give dem et oplevelsesrigt møde med børnelitteraturen. Med den nye satspuljebevilling får Bogstart mulighed for at fortsætte i fire år.

Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet har forsket i Bogstarts betydning for hjemmelæringsmiljøet. En interviewundersøgelse viser, at Bogstart er med til at ændre læsevanerne hos 58 procent af familierne.

Lektier Online

Projektet startede i 2009, og interessen er stærkt stigende. Hjemmesiden lektier-online.dk får lige nu 200 nye elevprofiler om ugen.

En af de store fordele ved, at lektiehjælpen foregår digitalt, er, at eleverne kan få hjælp hjemmefra, samtidig med at lektiehjælper og elev mødes anonymt og fordomsfrit. Målgruppen er skoleelever fra 6.-10. klasse.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Læs mere om Bogstart på Bibliotek og Medier hjemmeside

Læs mere om Lektier Online på Bibliotek og Mediers hjemmeside

Læs om projektet på Statsbibliotekets hjemmeside

Gå direkte til www.lektier-online.dk

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet,
tlf.: 24 69 64 21

Bogstart:

Børnebibliotekskonsulent Lisbet Vestergaard
Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 33 73 33 57

Lektier Online:

Specialekonsulent Ann Poulsen
Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 33 73 33 53 

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Bogstart og Lektier Online er to originale eksempler på, hvordan biblioteket rækker ud mod befolkningen og tilbyder helt nye oplevelser og måder at lære på. Styrkelse af små børns sprog og stimuleringen af unges lyst til at lære er vigtige samfundsopgaver, og biblioteket viser sig her fra en offensiv og opsøgende vinkel. Det betyder rigtig meget for regeringen, at vi kan fortsætte denne indsats og give endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever mulighed for at bruge tilbuddene.”

 

Bogstart
Siden 2009. har børnebibliotekarer i 15 kommuner besøgt småbørnsfamilier i udsatte boligområder og givet boggaver. Formålet har været at stimulere børns tidligere sprogtilegnelse og give dem et oplevelsesrigt møde med børnelitteraturen. Med den nye satspuljebevilling får Bogstart mulighed for at fortsætte i fire år.

 

Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet har forsket i Bogstarts betydning for hjemmelæringsmiljøet. En interviewundersøgelse viser, at Bogstart er med til at ændre læsevanerne hos 58 procent af familierne.

 

Lektier Online

Projektet startede i 2009 og interessen er stærkt stigende. Hjemmesiden lektier-online.dk får lige nu 200 nye elevprofiler om ugen.

 

En af de store fordele ved, at lektiehjælpen foregår digitalt, er, at eleverne kan få hjælp hjemmefra, samtidig med at lektiehjælper og elev mødes anonymt og fordomsfrit. Målgruppen er skoleelever fra 6.-10. klasse.

 

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.