Bogudvalg anbefaler en yderligere liberalisering af bogmarkedet

Det udvalg, som kulturministeren har nedsat om fremtidens danske bogmarked, har afleveret sin rapport med anbefalinger.

Trods holdningsforskelle blandt udvalgets medlemmer så anbefaler udvalget samstemmende en yderligere liberalisering af bogmarkedet.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg konstaterer, at der er enighed i udvalget om at anbefale en yderligere liberalisering af det danske bogmarked. Jeg har dog også bemærket, at udvalgets medlemmer har forskellige holdninger til graden af liberalisering. Jeg vil nu drøfte udvalgets anbefalinger med Folketingets partier.  Herefter tager regeringen stilling til eventuelle ændringer af den gældende tilstand på bogmarkedet.”
 
På baggrund af en enig folketingsvedtagelse i november 2003 nedsatte kulturminister Brian Mikkelsen udvalget om fremtidens danske bogmarked. Udvalget fik til opgave, at afsøge nye liberaliseringspotentialer på bogmarkedet i overensstemmelse med de kulturpolitiske hensyn for bogmarkedet og indhente oplysninger om eksisterende nordiske og europæiske støtteordninger på bogmarkedet.
 
Foruden udvalgets egen rapport med anbefalinger har udvalget fået produceret en ekstern undersøgelse af bogmarkedet og litteraturstøtte i Norden og Europa. 
 
Læs rapporten med bilag

Yderligere oplysninger:

Formand for udvalget, afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598