Bred aftale om 200 mio. kr. ekstra til kulturområdet

Regeringen har indgået en bred finanslovsaftale på kulturområdet med de radikale, Kristendemokraterne, SF og Dansk Folkeparti. Aftalen giver 200 millioner kroner over de næste fire år til kunst og kultur i Danmark.

Den omfatter blandt andet:

Flere penge til sikring af fortidsminder og arkæologiske udgravninger:

   

 • Der afsættes 20 millioner kroner til at restaurere en række af Danmarks mest markante historiske bygningsanlæg og monumenter, ligesom otte millioner kroner ekstra afsættes til arkæologiske udgravninger.

Styrkelse af danske design:

   

 • Der afsættes en designpulje på 40 millioner kroner over de næste fire år til at udnytte potentialerne i dansk design, både nationalt og internationalt. Pengene skal anvendes til en styrkelse af international markedsføring af dansk design og kunsthåndværk, markering af designåret 2005, støtte til etablering af designvirksomheder, rejselegater for unge talenter samt til Center for Designforskning.

Bedre vilkår for forfatterne:

   

 • Der afsættes i perioden 2005 til 2008 i alt 40 millioner kroner til nye litteraturpolitiske initiativer, herunder rejse- og arbejdslegater, udbygning af Kunstfondens tre-årige litterære legater, en forsøgsordning med PR-rådgivning for forfattere, udvidelse af den eksisterende ordning med forfatterarrangementer samt udgivelsesstøtte til banebrydende ny dansk litteratur.

Idræt til vanskeligt stillede børn:

   

 • Der afsættes i alt 40 millioner kroner til støtte af idrætsforeninger, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn og dermed letter deres adgang til idrætslivet.

Nye musikpolitiske initiativer:

   

 • Der afsættes ti millioner kroner om året fra 2005 til 2008 til at styrke talentudviklingen inden for den klassiske musik og give den rytmiske musik bedre vilkår. Pengene skal blandt andet bruges til at tilbyde bedre undervisning til de klassiske musiktalenter på de musikalske grundskoler og musikskolerne, ligesom støtten til de rytmiske spillesteder udvides.

Styrket indsats for det danske sprog:

   

 • Der afsættes tre millioner kroner årligt til en ekstraordinær indsats til blandt andet at styrke den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at lave en bred aftale, der rummer en række fremragende tiltag til gavn for store dele af det danske kulturliv.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598 el. 2469 6435