Bred aftale om Det Kongelige Teater

Regeringen har indgået en 4-årig aftale om Det Kongelige Teater med samtlige af Folketingets partier.

Den politiske aftale gælder for 2008-2011 og skaber de overordnede rammer for teatrets udvikling i de kommende år.

Aftalen fastlægger desuden en række indsatsområder og mål, som teatret skal arbejde for at nå i aftaleperioden.

De væsentligste indsatsområder er:

     

  • Det Kongelige Teater skal arbejde målbevidst på at være hele Danmarks teater – både ved at åbne huset for mange forskellige publikumsgrupper – og trække nye til - og ved at komme ud i landet med sine turnerende forestillinger.
  • Det Kongelige Teater skal levere forestillinger og aktiviteter hele året rundt - også om sommeren.
  • Det Kongelige Teaters kvalitet skal sikres på både kunstnerisk plan og i forhold til publikum. Der skal foretages løbende interne evalueringer af teatrets forestillinger, og der skal regelmæssigt foretages omfattende kvalitative og kvantitative målinger af publikums oplevelser og forventninger. Endvidere skal teatret løbende sammenligne sig med udenlandske nationalscener.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en så bred politisk aftale på plads. Det betyder, at Det Kongelige Teater i aftaleperioden kan koncentrere sig om at fylde kunstnerisk indhold i sine nye og gamle bygninger. Teatret er i de senere år blevet et langt mere åbent hus, og det fortjener de ros for. Men det kan blive endnu bedre. Derfor er Det Kongelige Teaters rolle som hele Danmarks teater også helt central i aftalen. Det Kongelige Teater skal åbne sine huse for en større del af befolkningen og f.eks. også kunne tilbyde forestillinger mv. i sommerperioden. Men Det Kongelige Teater skal også være med til at forny turnebegrebet i en tid, hvor de geografiske afstande i praksis opleves mindre og mindre i takt med, at borgernes mobilitet forøges. Teatret skal være tilgængeligt for publikum over hele landet.”
 
Økonomisk set viderefører aftalen de økjonomiske rammer for Det Kongelige Teater, som var gældende for aftalen for 2004 – 2007. I forbindelse med forliget er det aftalt med partierne, at der skal udarbejdes en faktuel beskrivelse af teatersituationen i Danmark i lyset af de seneste års udvikling og forandringer. Beskrivelsen forventes præsenteret for de kulturpolitiske ordførere i oktober 2008.

Hent aftalen for Det Kongelige Teater 2008-2011 (pdf)

Hent aftaleteksten (pdf)

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen 33 92 35 98
Kulturordfører for Venstre, Troels Christensen, tlf.: 33 37 45 65
Kulturordfører for Socialdemokraterne, Mogens Jensen, tlf.: 33 37 40 61
Kulturordfører for Dansk Folkeparti, Karin Nødgaard, tlf.: 33 37 51 25
Kulturordfører for SF, Pernille Frahm, tlf.: 33 37 44 15
Kulturordfører for Konservative, Henriette Kjær, tlf.: 33 37 42 09
Kulturordfører for Radikale Venstre, Simon Emil Ammitzbøll, tlf.: 33 37 47 17
Kulturordfører for Enhedslisten, Per Clausen, tlf.: 33 37 50 08
Kulturordfører for Ny Alliance, Jørgen Poulsen, tlf: 33 37 49 06