Bred aftale om friere bogpriser

Regeringen er blevet enig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om en række initiativer.

Aftalen skal sikre mere fri prisdannelse på bogmarkedet for at fremme en udvikling mod billigere bøger og flere læsere i Danmark.
 
Initiativerne bygger på den aftale om øget liberalisering af bogmarkedet, der i november 2005 blev indgået mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen. Derudover er regeringen og de øvrige partier dog blevet enige om en enkelt vigtig tilføjelse, nemlig at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig gives fri prismæssigt i alle andre udgaver.

Den brede aftale kan opsummeres i disse initiativer: 

     

  • Et forlag skal kun kunne fastsætte bindende videresalgspriser på op til 10 % af alle forlagets nyudgivelser.
  • Fastprisperioden forkortes til kun at gælde udgivelsesåret og de første fem måneder af det efterfølgende kalenderår.
  • Der skal ikke længere kunne fastsættes bindende videresalgspriser på nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark.
  • Når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig frigives prismæssigt i alle andre udgaver.

Med tilføjelsen af det sidste punkt vil aftaleparterne sikre, at forlagene ikke via deres bogklubber får mulighed for at fastholde en urimelig konkurrencesituation, hvor boghandlerne skal udbyde bøger til faste, høje priser, samtidig med at forlæggerne sælger de samme bøger til meget lavere priser i deres bogklubber.
 
Desuden er der også enighed om, at der skal nedsættes et udvalg, der skal tilvejebringe et bedre grundlag for at vurdere bogmarkedets udvikling. Dette udvalg – der vil have deltagelse af repræsentanter fra ministerier og det litterære miljø – skal blandt andet kigge på bøgers tilgængelighed, udgivelsen af kvalitetslitteratur og kulturpolitiske hensyn. Udvalget skal også etablere en forbedret statistik om bøger og bogmarked. På baggrund af udvalgets analyser vil aftaleparterne i folketingsåret 2008/09 drøfte situationen på bogmarkedet i Danmark og overveje nye initiativer.

Ordførerne bag aftalen kan træffes på disse numre:

Ellen Trane Nørby, Venstre, tlf: 3337 4561
Louise Frevert, Dansk Folkeparti, tlf: 4089 2876
Mogens Jensen, Socialdemokraterne, tlf: 3337 7461
Elsebeth Gerner Nielsen, Det Radikale Venstre, tlf: 3337 4708
Ole Sohn, SF, tlf: 3389 2632

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598