Bred aftale om kunstneriske uddannelser

Kulturminister Brian Mikkelsen og regeringen er blevet enige med Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti om den første flerårsaftale nogen sinde for Kulturministeriets uddannelser. Enhedslisten har mulighed for at tilslutte sig aftalen efterfølgende.

 

Uddannelsesaftalen er fireårig og omfatter Kulturministeriets 18 uddannelser. I aftalen får skolerne tilbageført de hidtidige besparelser på 170 mio. kr. samt tilført nye midler på 95 mio. kr. Det samlede beløb på ca. 265 mio. kr. skal gå til at:

     

  • Styrke det faglige niveau ved at ændre fagfordelingen og ved at etablere nye kompetencecentre på bla. design- og musikuddannelserne.
  • Styrke designforskningen med henblik på at etablere forskningsbaseret designuddannelse i Danmark.
  • Styrke erhvervsorienteringen på uddannelserne med henblik på at øge fokus på beskæftigelse i kulturerhvervene
  • Styrke IT-kompetencerne og skabe nye efter- og videreuddannelsesmuligheder.
  • Styrke samarbejdet med udenlandske uddannelsesinstitutioner, brug af udenlandske gæsteundervisere og fremme den internationale udveksling af studerende.

Fokusområderne bliver sikret i de resultatkontrakter, som skal indgås mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne.

Hent aftaletekst (pdf)

Læs fokuspunkter i aftalen

Hent økonomisk oversigt (pdf)

Yderligere oplysninger:

Mette Frederiksen (S) 2873 4969
Jytte Andersen (S) 4085 0045
Aage Frandsen (SF) 4020 2294
Louise Frevert (DF) 4089 2876
Ester Larsen (V) 2013 3947
Bodil Kornbek (KRF) 3337 4903
Naser Khader (R) 2324 7688
Carina Christensen (K) 2346 6472
Brian Mikkelsen (K) 3392 3598