BRED FINANSLOVSAFTALE PÅ KULTUROMRÅDET

Regeringen har indgået en bred aftale på kulturområdet med Socialdemokraterne, SF, De radikale og Dansk Folkeparti.

Aftalen sikrer 129 mio. kr. ekstra til kulturområdet over de næste fire år frem til og med 2009. Pengene skal bl.a. bruges til en huskunstnerordning, forbedret publikumsbetjening på Statens Arkiver, forskellige arkitekturpolitiske initiativer, styrket talentudvikling på kunstskolerne og musikskolerne samt kulturprojekter i kommunerne.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at lave en bred aftale på kulturområdet, og jeg vil gerne takke aftalepartierne for deres konstruktive medvirken under forhandlingerne. Vi har indgået et forlig, der styrker det danske kulturliv og kommer mange forskellige grupper i samfundet til gavn.”

Forliget indeholder følgende elementer:

Udbredelse af huskunstnerordning og andre intiativer for børn og unge. Der afsættes 33 mio. kr. over de næste fire år til Kunstrådet, blandt andet til huskunstnerprogrammer for børn og unge.

Styrket talentudvikling på musikskoler og kulturskoler. Talentudviklingen på musikskolerne skal styrkes, herunder især projekter for talentfulde børn og unge fra familier med begrænsede ressourcer. Desuden afsættes midler til forsøg med kulturskoler og billedkunsteriske grundkurser. Dette område modtager 24 mio. kr. frem til 2009.

Arkitekturpolitiske initiativer. Tiltag til fremme af vilkårerne for væsktlaget i dansk arkitektur og til at skabe bedre grundlag for markedsføringen af dansk arkitektur internationalt tilføres 18 mio. kr.

Kultur og erhverv. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet.

Kultur i kommunerne. Aftalepartierne opretter en pulje på 12 mio. kr. til projekter, der understøtter nye kulturelle samarbejdsformer i kommunerne.

International teaterudveksling. Kunstrådets bevillinger til dette formål udvides med 4 mio. kr.  for blandt andet at give bedre muligheder for at bringe udenlandske teatergæstespil til Danmark og danske teatergæstespil til udlandet.

Statens Arkiver. Der afsættes 12 mio. kr. til at forbedre publikumsbetjeningen på Statens Arkiver.

Gl. Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum. Formidlingsindsatsen af den store herregård styrkes med 2 mio. kr.

Fregatten Jylland. Der afsættes 4 mio. kr. til at sikre formidlingen og vedligeholdelsen af fregatten.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed, Tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598