Bred opbakning til fælles kamp for et lovligt og trygt internet på ophavsretsområdet

Brancheforeninger, virksomheder og rettighedshavere er i dag blevet enige om en vigtig hensigtserklæring. Den skal gøre det nemmere for brugerne på internettet at finde og bruge kreative produkter. Den skal også skabe bedre rammer for virksomhederne at udvikle gode tjenester i.

Hensigtserklæringen er et konkret resultat af Kulturministeriets Dialogforum, og er central i en fremtidig samarbejdsorienteret måde at løse digitaliseringens udfordringer på, da de virksomheder og organisationer, der står bag, kommer fra alle hjørner af internettets fødekæde. Bag erklæringen står således blandt andet teleudbydere, betalingstjenester, rettighedshavere, søgetjenester og brancheforeninger.

I erklæringen har parterne givet hinanden håndslag på følgende principper:

  1. at bidrage til at gøre internettet til en tryg og lovlig platform for forbrugere og virksomheder,
  2. at understrege, at ophavsret er en vigtig grundsten for vækst og innovation,
  3. at samarbejde om at begrænse økonomisk kriminalitet, der baseres på ophavsretskrænkelser,
  4. at samarbejde om at fremme udbredelsen af lovlige produkter, og
  5. at bidrage til effektive processer, der kan være med til at begrænse ophavsretskrænkelser og kriminalitet, der er forbundet hermed.

Herudover nedsættes en række arbejdsgrupper, der skal kortlægge eksisterende frivillige tiltag samt se på mulighederne for at iværksætte nye initiativer på forskellige områder.

Læs mere om de 7 arbejdsgrupper (pdf) 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Dialogforummet er et fint eksempel på, at vi i Danmark formår at samarbejde om at finde gode løsninger på vanskelige udfordringer. 

Internettet skal være et trygt og lovligt sted at færdes. Det skal vi samle alle gode kræfter omkring. Jeg er derfor glad for, at en række af landets vigtigste aktører er blevet enige om denne hensigtserklæring, der viser, at vi står sammen om at løfte opgaven. Jeg er også tilfreds med, at arbejdet fortsætter i de nedsatte arbejdsgrupper, som jeg glæder mig til at følge.”  

Om Dialogforum

Dialogforummet er et af otte initiativer i Ophavsretspakken, som regeringen offentliggjorde den 20. juni 2012.

Læs mere om initiativerne (pdf)

Læs mere på temasiden om indsatsen for bæredygtig digital kultur

I Dialogforummet har virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 drøftet, hvordan man via frivillige initiativer kan begrænse udbuddet af ulovlige tjenester med kreativt indhold, bl.a. ved at, i et samarbejde, at fremhæve de mange lovlige services eller ved at hjælpes ad med at dæmme op for de ulovlige tjenester. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Afdelingschef Bente Skovgaard Kristensen, tlf.: 41 39 38 66