BRED POLITISK AFTALE OM OMSTRUKTURERINGSPLAN FOR TV 2 OG NYE DR-INITIATIVER

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, der står bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010, har i dag indgået en aftale om en økonomisk omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og nye DR-initiativer

TV 2 fik i foråret 2008 alvorlige økonomiske problemer, der gjorde det nødvendigt, at staten stillede et midlertidigt lån til rådighed. Det var en betingelse for Europakommissionens godkendelse af lånet, at staten inden 4. februar i år fremlægger en omstruktureringsplan for TV 2, der kan bringe stationen økonomisk på fode igen.
 
Det er afgørende for TV 2’s fremtid, at regeringen nu har fået et grundlag for at udarbejde en omstruktureringsplan til Kommissionen. Omstruktureringens gennemførelse forudsætter, at Kommissionen godkender planen.
 
Aftalen indeholder desuden nye initiativer for DR.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at skabe bred enighed i medieaftalekredsen. Vi er nu enige om grundlaget for den plan for at få TV 2 økonomisk på fode igen, som vi vil søge EU-Kommissionens godkendelse af.
 
Vi ser muligheden for at opkræve abonnementsbetaling som eneste farbare vej til at løse TV 2’s udfordringer på sigt. Vi har søgt at finde en model, der påvirker seerne mindst muligt – dels ved at husstande, der ikke ønsker mere end et basistilbud af public service-kanaler mv., får mulighed for fortsat at se TV 2 uden betaling, dels ved at abonnementsbetalingen først træder i kraft fra 2012, når seerne alligevel vil skulle anskaffe mere avanceret modtageudstyr for at kunne se blandt andet DRs tv-kanaler.
 
Aftalen giver derudover DR råderum til at udvikle nye spændende initiativer til glæde for os alle sammen.” 
 
Tillægsaftalen indeholder følgende hovedpunkter:  

   

 • Salg af DRs og TV 2/DANMARKs sendenet
  Provenuet anvendes til nedbringelse af DRs og TV 2/DANMARKs gæld.
   

 • Abonnementsbetaling
  TV 2/DANMARK får fra 1. januar 2012 adgang til at opkræve betaling for hovedkanalen TV 2 efter en model, hvorefter husstande, som i øvrigt abonnerer på betalings-tv-pakker, betaler for TV 2, medens husstande, som – ud over free-to-air-kanaler såsom DR1 og DR 2 – alene ønsker at modtage TV 2, får adgang hertil uden at skulle betale for kanalen.
   
  TV 2 har overfor ministeriet oplyst, at man – vurderet ud fra et 2009-markedsniveau – forventer at lægge sig på et prisleje i forhold til TV 2 på 20 - 25 kr. pr. måned (prisen for husstandene) - og at prisen i 2012 vil lægge sig tilsvarende i forhold til det på det tidspunkt værende markedsniveau.
   

 • DR
  DR tilføres – inden for rammerne af den eksisterende licensordning – 65 mio.kr. med henblik på dels etablering af en HDTV-kanal i MUX 2 ved udgangen af 2009, dels styrkelse af ensemblerne og opgradering af transmissionsudstyr. Endvidere afsættes der et beløb på 2 mio.kr. med henblik på at sikre fordeling af DR1 i kabelanlæg i Sydslesvig efter slukning af analoge signaler.
   
  Der igangsættes et analysearbejde vedrørende forskellige modeller for en årlig pris- og lønregulering af licensen.

Hent aftaleteksten og yderligere oplysninger om abonnementsbetaling:

Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om omstruktureringsplan for TV 2/Danmark og nye DR-initiativer mv. (pdf)

Model for abonnementsbetaling for TV 2 (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18
Ellen Trane Nørby, medieordfører for Venstre, tlf.: 33 37 45 61
Henriette Kjær, medieordfører for de Konservative, tlf.: 33 37 42 09
Karin Nødgaard, medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25
Holger K. Nielsen, medieordfører for Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 17
Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne, tlf.: 33 37 40 61
Jørgen Poulsen, medieordfører for Det Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 14